Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Nagybarca község weboldalán!

Nagybarcai Református Egyházközség

A Nagybarcai Református Egyházközség nagy és gazdag múltra tekint vissza, és Istennek hála ma is élő és munkálkodó gyülekezet.
   1791 óta önálló anyaegyházközség. Akkor került ide lelkésznek Almási Balogh Mózes, akinek áldásos munkája nyomán az addigi leányegyházközség „mater ekklézsiává” lett. A református énekeskönyv 284. dícséretének a szövegét is ő írta: „Áldjuk a nagy Isten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát…”
   Régi Árpád-kori templomunkat 1905-ben teljesen átépítették. Falán emléktábla őrzi, Almási Balog Mózes fiának, Almási Balogh Pál doktornak az emlékét, aki a nagybarcai parókián született, és a XIX.sz. híres orvos akadémikusa lett.

   E templomhoz fűződnek Kecskési Tollas Tibor költőnek, kiváló hazafinak, a „Nemzetőr” c. folyóirat alapító főszerkesztőjének emlékei is, aki több versében megemlíti.
   Nagybarca egyetlen műemléke is templomunkhoz kapcsolódik. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2003.január 3-án református templomunk legrégibb harangját védetté nyilvánította. A harang 1523 körül készült és a nógrádszakálli harang mesterének munkája. A régi harangon latin nyelvű felirat olvasható, gótikus betűkkel: "O REX GLORIE VENI CUM PACE", vagyis: "Ó dicsőség királya jöjj békével" A harang 50 cm magas és 65 cm átmérőjű.

 


A kis cseh harang

 

Az önálló gyülekezetté válás óta a következő lelkipásztorok szolgáltak gyülekezetünkben:

Almási Balogh Mózes

1791-1800

Kenyeres György

1800-1826

Palótzi János

1826-1834

Nádaskay Dániel

1834-1835

Orbán István

1835-1845

Kenyeres István

1845-1863

Tóth Dániel

1863-1886

Ferenci Ferenc

1886-1887

Tóth János

1887-1914

Pozsga József

1915-1940

Dabóczy István

1940-1946

Virágh József

1946-1954

Fazekas Gábor

1954-1961

Bagdy István

1961-1974

Szombathy Dénes

1974-1981

Nagy László

1981-1991

Magyar Ágota

1991-1992

Demeter Zoltán

1992-1996

Vadnai Zoltán

1996-

 

   A gyülekezet jelenlegi lelkipásztorai Vadnai Zoltán és Zsámba Magdolna. A választói névjegyzékbe felvettek száma körülbelül 250 főre tehető. Népszámlálási adatok szerint a település 51%-a református.
   Egyházközségünk presbitériumának jelenleg 14 tagja van. Gondnok: Szendrei Gábor. Presbiterek: id. Csízi László, Czövek Károlyné, Fejes László, Földi Györgyné, Klómer Gábor, Polacsek Lászlóné, Szendrei Gáborné, Tóth Kis Károly, Tóth Péter István, ifj. Újhelyi István, Újhelyi Istvánné, Varga István és Varga Istvánné.
   Istentiszteletet tartunk minden vasárnap két alkalommal, délelőtt és délután. Természetesen nagy ünnepeken – karácsony, húsvét és pünkösd – az ünnepek mindkét napján tartunk istentiszteleti alkalmakat. Ilyenkor gyülekezetünk legátust fogad, ezzel is támogatva a lelkészképzés ügyét.
   A gyermekek számára hittanórákat tartunk a bánhorváti általános iskolában, valamint a gyülekezeti teremben. A gyermekek műsorral is szolgálnak a gyülekezetben ünnepi alkalmakon. A hittanórákon túl szervezünk számukra minden évben játszóházakat és nyaranta napközis-tábort, kirándulásokat. Konfirmációra kétévente kerül sor gyülekezetünkben.
   Testvérgyülekezeti kapcsolatunk van a felvidéki Kőrös református gyülekezetével. Közös istentiszteleti és találkozási alkalmaink vannak.
   Gyülekezetünk kántora ifj. Újhelyi István, a harangozói feladatokat Ambrus László és felesége látja el.