Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Nagybarca község weboldalán!

Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”Antoine de Saint-Exupéry
A Nagybarcai Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány 2017 novemberében azt a megtisztelő lehetőséget kapta, hogy Nagybarca településen kialakíthat egy népfőiskola tagozatot, mely közreműködhet a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat létrehozásának helyi előkészítésében. Megkezdtük a Bán-völgye Népfőiskola Tagozat szervezését, kialakítását a LAKITELEKI NÉPFŐISKOLA, valamint a NMI MŰVELŐDÉSI INTÉZET szakmai támogatásával.
A NAGYBARCAI BÁN-VÖLGYE NÉPFŐISKOLA TAGOZAT célja – közösségek életre hívása a lakosság igényei szerint; településünk természeti, kulturális, épített értékeinek feltérképezése a lakosság bevonásával.
 
NAGYBARCA község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sajó-völgyéből Vadnánál nyíló regényes szépségű Bán-völgyében fekszik, a Bán-patak két partján. A szűk völgyet medrével kettéosztja a Bán-patak, és a völgy két oldalán dombok húzódnak. A Bán-patak völgye csak mellék-útvonal, ezért a fő közlekedési útvonalak elkerülték. A falun keresztül vezet DNy-i irányban a Vadna - Bánhorváti - Lázbérc –Dédestapolcsány - Szilvásvárad –Eger útvonal, É-i irányban pedig a Vadnai „fordulónál” a Kazincbarcikán és Miskolcon is áthaladó 26-os számú fűútvonal. Településünk híres szülöttje révén sokfelé ismertté vált.
 
KECSKÉSI TOLLAS TIBOR KÖLTŐ Nagybarcán született 1920 dec. 21-én. Tartalmas, olykor nehézségekkel teli életútján végigkísérte a szülőföld, a haza szeretete. Az emberek iránt érzett felelősségtudat jellemezte. Verseiben a saját érzésein, élményein túl, egy megpróbáltatott nemzedék sorsát is tükrözi. Katonaként koholt vádak alapján börtönbe került. „Menekülés a zárt falak közül, a belső élet, a szenvedés értelmének megtalálása hozta létre e verseket.” (Hazafelé – Negyven év válogatott versei 1991.) Szabadulása után Münchenben élt, összefogta az emigrációban élő magyarságot. Bejárta a világot, hogy 10Millió aláírást gyűjtsön a 10Millió magyar szabadságáért. 1956. dec. 1-jétől Münchenben jelent meg a „Nemzetőr” című lap, melynek szerkesztője és kiadója volt 1997. július 19-én bekövetkezett haláláig. Végakarata szerint szülőfaluja temetőjében nyugszik.
Emlékének ápolása céljából létrejött a „Kecskési Tollas Tibor Emlékére” Alapítvány, melynek egyik fő célkitűzése alapján 2000-ben átadásra került a költő felújított szülőháza. A Tollas Tibor Emlékház ma is a település kulturális központja – könyvtár, kiállítóhely, internet lehetőséggel.
A költő halálának évében - 1997-ben - indult útjára a Tollas Tibor Szavalóverseny, azzal a céllal, hogy megismertesse és népszerűsítse a költő életútját, költészetét, verseit. Az első években környékbeli általános iskolák, majd középiskolák, később Felvidéki és Erdélyi diákok is bekapcsolódtak a versengésbe. Bővült a költő által megfogalmazott „Varázskör”:
Arra törekszünk, hogy szülőfalujában a jövőben is méltó módon emlékezzünk Rá!
A népfőiskola kialakítását az alapítványunk irányítja.
 
„KECSKÉSI TOLLAS TIBOR EMLÉKÉRE” ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célja és tevékenysége
 
Az alapítvány célja, hogy Nagybarca község szülöttje, Kecskési Tollas Tibor költő életútjának az alapítvány részéről történő felkutatása, rendszerezése, feldolgozása és életútjának bemutatásán keresztül Nagybarca község lakóinak általános műveltségét emelje, kulturális igényeit kielégítse.
 
A szülőházában kialakított emlékszoba és a hozzá kapcsolódó könyvtár segítségével megfelelő környezetet biztosítson az alap-, közép- és felsőfokú oktatás szakirodalma számára, így adjon a kor színvonalának megfelelő képzési lehetőséget.
 
Tollas Tibor költő szülőházából kialakított Emlékház ma a település kulturális életének központja. Az épület ad otthont a létrehozott Bánvölgye Népfőiskola Tagozat tevékenységének.
 
Az alapítvány célja továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kecskési Tollas Tibor szülőház környékén kialakított parkot gondozza, amelyben kopjafa emlékeztet Kecskési Tollas Tibor költőre.
 
Az alapítvány célja még, hogy Kecskési Tollas Tibor szellemében támogassa az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézetben tanuló, kiemelkedő képességű Nagybarcai származású fiatalok továbbtanulását.
 
Az alapítvány céljai megvalósítása végett
 
-          gyűjtések, segélyakciók és egyéb anyagi eszközök megmozgatása útján megfelelő mennyiségű pénzeszközt halmoz fel az önkormányzati tulajdonban lévő Kecskési Tollas Tibor Nagybarca községben található szülőház állagának megóvására, az abban kialakított kiállító terem és könyvtár működtetésére,
 
-          kampányok, nyilvános felhívások és egyéb megnyilvánulások útján felhívja a figyelmet Kecskési Tollas Tibor emlékének ápolására, az alapítvány célja hagyományteremtéssel a község kulturális életnek javítása, fellendítése,
 
-          pályázatokon való részvétel útján, és egyéb módokon anyagi eszközöket gyűjt Kecskési Tollas Tibor születése és halála évfordulójának alkalmából rendezendő irodalmi estek, szavalóversenyek, emlékülések finanszírozására.
 
Az alapítvány a céljai elérése érdekében nevelési és oktatási képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális tevékenységet folytat.
 
 Az alakuló BÁN-VÖLGYE NÉPFŐISKOLA TAGOZAT a meghatározott irányok alapján rendezvényeket, foglalkozásokat, előadásokat szervez különböző témákban, kibővítve az alapítvány célkitűzéseit, melyekre szeretettel várjuk NAGYBARCA lakóinak javaslatait, részvételét.
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.”
Antoine de Saint-Exupéry

Galéria